Tržnica d.o.o. Osijek

Eko tržnica na Glavnoj osječkoj tržnici

Na osječkoj Glavnoj tržnici otvorena je danas Eko tržnica. Na tom će prostoru, uz posebne pogodnosti, svoje proizvode nuditi i prezentirati proizvođači upisani u registar ekoloških proizvođača, a svaki od njih istaknut će svoju potvrdnicu kao jamstvo potrošaču da je uistinu riječ o eko proizvodu. "Eko kutak kojeg smo namjerno nazvali Eko tržnicom treba zaživjeti, a to prije svega ovisi o eko proizvođačima i kupcima",

rekao je za Radio Osijek direktor osječkih Tržnica, Ante Šimić.

Download Embed Embed this video on your site

Istaknuo je da su Tržnice osigurale tehničke preduvjete, iznimno niske cijene zakupa za 26 eko proizvođača od kojih će 6 stalno biti na štandovima, a ostali će se izmjenjivati ovisno o godišnjim dobima i ponudi. Osim toga, u suradnji s Ecorural Netom kontinuirano će se organizirati akcije promocije proizvoda i edukacije potrošača o "zelenim proizvodima".

"Iako je to naizgled mali pomak, i za osječku Tržnicu, za sve sudionike u projektu Pannonia Organica, a vjerujemo i za kupce na osječkoj tržnici, važan je to događaj. S time se slaže i gradonačelnik Ivan Vrkić

Download Embed Embed this video on your site

te naši gosti iz Srbije - partneri na projektu Pannonia Organica, koji će svojom nazočnošću dati podršku svim eko proizvođačima u našoj županiji", ističe Ljiljana Olujić.

Download Embed Embed this video on your site

Autor: Samir Klasiček / Amoreta Bajto

ZELENI ČETVRTAK NA OSJEČKIM TRŽNICAMA - 03.04.2014.

Sir i kupinovo vino iz zlatne Đakovštine

Slavonija nastoji vratiti svoj zlatni sjaj na više načina, a grad Đakovo, slažu se mnogi, mogao bi se okititi Zlatnim cvijetom Europe za 2014. godinu. Jedan od značajnih kriterija za dobivanje te prestižne europske nagrade je i ekološka svijest građana. Nedavno  istraživanje odnosno mapiranje ekoloških proizvođača s područja naše županije provedeno u projektu Pannonia Organica (osječka Tržnica jedan je od partnera na tom projektu) pokazuje da je uistinu ekološka svijest u Đakovštini zamjetna; dokazuje to broje evidentiranih subjekata u ekološkoj proizvodnji u Đakovu i okolici. Prostor Zelenog četvrtka (3. travnja 2014. god. od 8 do 12 sati) rezerviran je stoga za goste iz Đakovštine. Ponudit će nam kupinovo vino - jedino s eko-markicom u Osječko-baranjskoj županiji (proizvodi ga Poljoprivredni obrt Pjer iz Đakova) i nekoliko vrsta kravljeg sira iz jedne mini sirane Perić iz Viškovaca čiji su vlasnici dugogodišnji eko-ratari.. (Galerija)

ZELENI ČETVRTAK NA OSJEČKIM TRŽNICAMA - 27.03.2014.

Vrijedne ruke za ljepši Uskrs Uskrs je najveći kršćanski blagdan kojim se slavi nada u uskrsnuće i radost novoga života. Običaji i tradicija proslave toga blagdana razlikuju se od naroda do naroda, no svima je zajednička poruka obnavljanja kroz različite simbole prepune boja. U Slavoniji Uskrs je nezamisliv bez šarenih jaja. Gošće Zelenog četvrtka na osječkoj će glavnoj tržnici (27. ožujka od 8 do 12 sati) organizirati prezentacijsku radionicu ukrašavanja jaja i pripremanja raznih dekorativnih detalja za Uskrs. Mašta i spretne, vrijedne ruke stvaraju prava mala umjetnička djela, a za sve koji to žele naučiti, udruga Paleta suvenira organizira radionice na nekoliko lokacija u Osijeku, pa je ovo i naša pozivnica da kroz radost stvaranja malog i lijepog svojim bližnjima uljepšate predstojeći blagdan. (Galerija)

EKO TRŽNICA

Na temelju članka 22. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga (pročišćeni tekst) od 16. ožujka 2009. godine Nadzorni odbor  je na svojoj sjednici održanoj dana 21. ožujka 2014. godine, pod točkom 8. dnevnog reda, jednoglasno je donio sljedeću

 

O D L U K U

 I.

           Iznimno od odredbi članka 11., 12., 13. i 15. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ovom Odlukom određuju se povoljniji uvjeti zakupa klupa na tzv. „ZELENOJ TRŽNICI“ Gornji grad u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a.

 

 

II.

            U zapadnom dijelu „zelene tržnice“ organizira se posebno izdvojen i obilježen dio pod nazivom  EKO TRŽNICA na kojem će se obavljati prodaja s klupa od strane fizičkih i pravnih osoba koje se bave proizvodnjom i prodajom isključivo ekoloških proizvoda.

 

 

III.

           Klupe iz stavka I. ove točke Odluke izdat će se u zakup pod povoljnijim uvjetima u pogledu plaćanja godišnje rezervacije te dnevne tržne naknade u odnosu na uvjete utvrđene  Pravilnikom i to:

-          1. godinu zakupa – 1,00 kn + PDV godišnje rezervacije za I. kategoriju klupa

-          2. godinu zakupa – 33%  punog iznosa godišnje rezervacije;

-          3. godinu zakupa -  66% od punog iznosa godišnjeg zakupa;

           Za vrijeme trajanja zakupa zakupnici plaćaju dnevnu tržnu naknadu za 1. godinu u visini 5,00 kuna, što je smanjenje od 50% u odnosu na uobičajenu tržnu naknadu za lokaciju Gornji grad, a za 2. i 3. godinu zakupa tržnu naknadu u punom iznosu utvrđenom Pravilnikom

 

 

IV.

            Ugovor o zakupu, pod uvjetima iz ove Odluke, sklapa se na određeno vrijeme od tri (3) godine te se može produžiti pod uobičajenim uvjetima određenim Pravilnikom.

             Rok važenja ugovora, utvrđen u prethodnom stavku, računa se od dana sklapanja ugovora.   

             Za jedno prodajno mjesto ugovor o zakupu mogu sklopiti dva ili više zakupnika.

 

 

V.

             U slučaju kada prodajno mjesto ne koristi ugovorni zakupnik, ono se može izdati u

dnevni zakup, uz plaćanje dnevne tržne naknade u visini 5,00 kuna.

             Svi zainteresirani ekološki proizvođači i/ili prodavatelji voća, povrća, žitarica i prerađevina, presadnica i sadnica koji namjeravaju koristiti pogodnosti iz ove Odluke obvezni su prethodno se upisati u evidenciju korisnika Eko tržnice koju će voditi TRŽNICA d.o.o. Osijek.

 

 

 

VI.

             Prilikom sklapanja ugovora o zakupu ili upisivanja u evidenciju korištenja dnevnog zakupa svaki zakupnik je obvezan dokazati svoj status ekološkog proizvođača i/ili prodavatelja prilaganjem rješenja ili obrtnice odnosno iskaznice o upisu u obrtni registar ili registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i presliku osobne iskaznice (fizičke osobe) odnosno rješenja o upisu u registar trgovačkog suda sa svim prilozima (pravne osobe).

             Uz to svaki zakupnik ili korisnik klupe u dnevnom zakupu mora posjedovati i dati na uvid ovlaštenim osobama Tržnice d.o.o. certifikat ekološkog proizvođača.

 

VII.

            Za provedbu ove Odluke Nadzorni odbor Tržnica d.o.o. imenuje tročlano povjerenstvo na čelu s direktorom.

            Povjerenstvo iz prethodnog stavka dužno je, putem medija i web stranice, pozvati potencijalne zakupnike na sklapanje ugovora o zakupu, a posebnu pozornost mora obratiti na izbor korisnika s kojima će se sklopiti ugovor sukladno odredbama ove Odluke.

 

 

VIII.

            Zakupnici koji sklope ugovor o zakupu mogu isti otkazati u bilo koje vrijeme, pisanim putem uz otkazni rok od 30 dana, uz uvjet namirenja duga nastalog na temelju zakupnog odnosa.

 

IX.

                                             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ur.broj: 182/14                                                                                                     Predsjednik NO

Osijek, 21. ožujka 2014. godine                                                                       mr.sc. Drago Šerić

Odluka o povoljnijim uvjetima zakupa kioska i štandova na tržnici Gornji Grad u Osijeku

Na temelju članka 22. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga (pročišćeni tekst) od 16. ožujka 2009. godine Nadzorni odbor  je na svojoj sjednici održanoj dana 7. veljače 2014. godine, pod točkom 4. dnevnog reda, jednoglasno/većinom glasova donio sljedeću

O D L U K U

 I.

           Iznimno od odredbi članka 10, 11, 12. i 14. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ovom Odlukom određuju se povoljniji uvjeti zakupa kioska i štandova na tržnici Gornji Grad u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a.

 

II.

Kiosci, štandovi i klupe koji se ne mogu dati u zakup po standardnim uvjetima određenim Pravilnikom, mogu se dati u zakup pod povoljnijim uvjetima fizičkim i pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti: proizvodnja i prodaja roba i/ili pružanje usluga koje nisu zastupljene na tržnici, a naročito autohtonih, tradicijskih i ekoloških. 

 

III.

            Za korištenje prodajnih mjesta iz točke II. ove Odluke određuje se sljedeća visina mjesečne zakupnine:

- prvih šest mjeseci zakupa 1,00 kn/m2 + PDV;

- od 7. do 12. mjeseca zakupa zakupnina iznosi 33% od punog iznosa određenog Pravilnikom;

- od 13. do 18. mjeseca zakupa zakupnina iznosi 66% od punog iznosa određenog Pravilnikom;

- od 19. mjeseca i nadalje zakupnina se plaća u punom iznosu određenom Pravilnikom.

            Za vrijeme trajanja zakupa zakupnici plaćaju sve režijske troškove sukladno odredbama Pravilnika.

IV.

            Ugovor o zakupu, pod uvjetima iz ove Odluke, sklapa se na određeno vrijeme od tri (3) godine te se može produžiti pod uobičajenim uvjetima određenim Pravilnikom.

 

V.

            Za provedbu ove Odluke Nadzorni odbor Tržnica d.o.o. imenuje tročlano povjerenstvo na čelu s direktorom.

            Povjerenstvo iz prethodnog stavka dužno je, putem medija i web stranice, pozvati potencijalne zakupnike na sklapanje ugovora o zakupu, a posebnu pozornost mora obratiti na izbor korisnika s kojima će se sklopiti ugovor sukladno odredbama ove Odluke.

 

VI.

            Zakupnici koji sklope ugovor o zakupu mogu isti otkazati u bilo koje vrijeme, pisanim putem uz otkazni rok od 30 dana, uz uvjet namirenja duga nastalog na temelju zakupnog odnosa.

VII.

                                             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ur.broj: _________                                                                                               Predsjednik NO

Osijek, ___________                                                                                          mr.sc. Drago Šerić

Više članaka...

Stranica 1 od 4

Početak
«
1

Tražilica

Prijava

Sajam automobila