Tržnica d.o.o. Osijek

Poziv za dostavu ponuda

Ur. broj: 676/14

Osijek, 18. prosinca 2014. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponude

                    za uredski materijal, tinte, tonere i ribone

 

 

        Poštovani,

 

Obzirom da nam je istekao Ugovor o javnoj nabavi za tinte, tonere i riboneplaniramo sklapati novi, objedinivši pri tome i nabavu uredskog materijala, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) naše trgovačko društvo, kao javni naručitelj, nije obvezno provoditi postupak javne nabave za nabavu robe, s obzirom na procijenjenu vrijednost nižu od 200.000,00 kuna.

 

Prema odredbama internog akta Naručitelja, osiguravatelja za narednu godinu

izabrat ćemo u postupku prikupljanja ponuda od najmanje tri ponuditelja te Vas pozivamo, ukoliko ste zainteresirani,

da nam najkasnije do 22. prosinca 2014. godine, dostavite svoju ponudu prema priloženom troškovniku.

U obzir ćemo uzeti samo cjelovite ponude, a ne i one koje sadrže samo pojedine grupe.

Ponude treba dostaviti u zatvorenim omotnicama s naznakom

Ponuda za nabavu uredskog materijala, tinti, tonera i ribona - ne otvaraj“

 

Otvaranje ponuda obavit će se bez nazočnosti ponuditelja, a obavijest o odabiru bit će objavljena na web stranici Naručitelja, najkasnije 24. prosinca 2014.  godine.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                 D i r e k t o r

                                                                                       Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

Prilog:

-       ponudbeni list   http://trznica.hr/images/stories/javna_nabava/ponudbeni%20list%20uredski%20materijal.pdf

-       troškovnik   http://trznica.hr/images/stories/javna_nabava/tender%20uredski%20materijal%20tinte.pdf

OBAVIJEST

Nakon postupka prikupljanja ponuda za usluge osiguranja, kao najpovoljnija izabrana je ponuda Euroherc Osiguranja d.d., u iznosu od 28.698,99 kn.

Postupak osiguranja

    TRŽNICA d.o.o.

      O S I J E K

Trg Ljudevita Gaja 5

 

Ur. broj: 656/14

Osijek, 11. prosinca 2014. godine

 

                                                                       SVIM SUDIONICIMA U POSTUPKU

                                                                       PRIKUPLJANJA PONUDA ZA

                                                                       USLUGE OSIGURANJA

 

 

Predmet: POJAŠNJENJE

 

     U roku za dostavu ponuda pozvani sudionici su postavili  upite i zatražili pojašnjenja vezano za:

 

1.    Objekti (kiosci i paviljoni) na adresi Trg bana Josipa Jelačića 14

pojašnjenje kako navedeni objekti izgledaju (montažna gradnja, masivna) i eventualno fotografije istih

2.    Montažno-demontažne kućice, kiosci i štandovi na svim lokacijama tržnica:

a)    popis svih adresa na kojima se kućice, kiosci i štandovi nalaze

b)    broj kućica, kioska i štandova

c)    kako su građene navedene kućice i kiosci, imaju li čvrste temelje, da li su zatvoreni sa svih strana

3.    solarni uređajna kojoj adresi tj. objektu se nalazi solarni uređaj koji je potrebno osigurati

4.    lom strojapopis strojeva koji trebaju biti osigurani od loma i navesti lokaciju gdje se strojevi nalaze

5.    sva oprema, aparati, uređaji na više lokacija

6.    podatke o povijesti šteta sa osnova osiguranja min. unazad dvije godine

7.    osiguranje imovine (osnovni i dopunski rizici: izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi; poplava, bujica i visoka voda) – na koje iznose osiguranja (vrijednost) se traži osiguranje od dopunskih rizika

8.    odobrenje HANFE

9.    podatke oko oznake marke i tipa za službeno vozilo Chevrolet Aveo

 

Slijedom navedenog dajemo sljedeće pojašnjenje:

1.    Objekti (kiosci i paviljoni) na adresi Trg bana Josipa Jelačića 14 (1.638.785,28 kn) su izgrađeni objekti - masivne gradnje

2.    Montažno-demontažne kućice, kiosci i štandovi na svim lokacijama tržnica:

a)    Trg Ljudevita Gaja 5A; Trg bana Josipa Jelačića 14 i Ljudevita Posavskog 9

b)    Trg Ljudevita Gaja 5A – 32 kioska i 40 štandova; Trg bana Josipa Jelačića 14 – 11 kioska i 3 izložbeno-prodajna paviljona; tržnica Retfala – Ljudevita Posavskog 9 – 3 kućice

c)    Kiosci na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 5A polumontažni, bez čvrstih temelja, zatvoreni sa svih strana; kiosci na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 14 su izgrađeni objekti masivne gradnje, a paviljoni su od stakla s čvrstim temeljima, zatvoreni sa svih strana, dok su kućice na lokaciji Ljudevita Posavskog 9 - montažni, bez čvrstih temelja, zatvoreni sa svih strana.

3.    Solarni sustav za zagrijavanje tople potrošne vode nalazi se na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 5A – u sklopu Poslovne zgrade

4.    Lom strojeva – strojevi se nalaze na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 5A, a čine ih: strojevi, aparati i uređaji; dva lifta; 10 ventilatora; mehanizam tendi na južnom dijelu tržnice – prema parku, 22 m dužine; rolo mehanizam i tenda za 40 štandova BRUMAR; instalacije u objektima- rashladni uređaj: kompresor DORIN K750CC-02, 2006.g. ser. 40903040; kompresor DORIN ser. 07021943C; upravljački ormar; isparivačka jedinica sa 3 i 4 motora; vrata hladnjače sa specijalnom bravom (jedna dvokrilna i troja jednokrilna)

5.    Oprema i aparati (uređaji) na svim lokacijama iznosi 4.446.731,00 kn

(zbroj vrijednosti iz točaka 1.2. i 2. podtočka 1.)

6.     povijest šteta sa osnova osiguranja min. unazad dvije godine:

              

2013. godina

Predmet osiguranja

Iznos (kn)

Izo staklo 190x590

366,13

Staklo na rashladnoj vitrini

239,45

Požar kontejnera za papir i ambalažu

                 2.115,00

Smrt radnika od bolesti

               30.000,00

Šteta od odgovornosti

               20.100,00

UKUPNO:                                                        53.820,58

 

  

2014. godina

Predmet osiguranja

Iznos (kn)

El.motor  EBMS4E315-AC08-07

650,86

Izo duplo staklo 5m 90x67

239,72

Izo staklo 60x200

102,57

Staklo armirano 88x59

267,81

El. motor na rampi CAME-NP-75 M170

839,44

Staklo na rashladnoj vitrini

268,62

Elektronska ploča

720,00

UKUPNO:                                                              3.089,02

 

 

7.    osiguranje imovine (osnovni i dopunski rizici: izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi; poplava, bujica i visoka voda):

-     poplava (poplava, bujica i visoka voda) za objekte, građevine i 

      opremu u ukupnom iznosu od 255.555,00 kn

-       izljev vode (izljev vode iz vodovodne i kanalizacijske cijevi) za objekte, građevine i opremu u ukupnom iznosu od 240.555,00 kn

8.    Nije potrebno dostaviti dozvolu HANFE navedenu u Uputama za izradu ponude, jer se ista odnosi na dozvolu za obavljanje poslova obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

9.    Model Vozila Chevrolet Aveo je 1.2. LS

 

         Podsjećamo da je troškovnik sastavni dio dokumentacije za ponudu osiguranja i uvezan u jedinstvenu cjelinu te da su u njemu iskazane sve cijene premija osiguranja po grupama i ukupno te nije predviđena posebna rubrika u ponudbenom listu.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                 Rukovoditeljica Službe pravnih,

                                                                 kadrovskih i općih poslova

                                                                 Ljerka Kujundžić, mag.iur. 

Poziv za dostavu ponuda

Ur. broj: 646/14

Osijek, 5. prosinca 2014. godine

 

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponude

                    za usluge osiguranja

 

        Poštovani,

 

s danom 31. prosinca 2014. godine istječu nam police osiguranja te ćemo sklapati nove za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) naše trgovačko društvo, kao javni naručitelj,

nije obvezno provoditi postupak javne nabave za usluge osiguranja, s obzirom na procijenjenu vrijednost nižu od 200.000,00 kuna.

 

Prema odredbama internog akta Naručitelja, osiguravatelja za narednu godinu

izabrat ćemo u postupku prikupljanja ponuda od najmanje tri ponuditelja te Vas pozivamo, ukoliko ste zainteresirani,

da nam najkasnije do 15. prosinca 2014. godine, dostavite svoju ponudu prema priloženoj uputi za ponuditelje.

U obzir ćemo uzeti samo cjelovite ponude, a ne i one koje sadrže samo pojedine grupe.

Ponude treba dostaviti u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda za usluge osiguranja - ne otvaraj“

 

Otvaranje ponuda obavit će se bez nazočnosti ponuditelja, a obavijest o odabiru bit će objavljena na web stranici Naručitelja, najkasnije 17. prosinca 2014.  godine.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                 D i r e k t o r

                                                                                       Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

Prilog:

-       uputa za ponuditelje

-       ponudbeni list

-       troškovnik   http://www.trznica.hr/images/stories/javna_nabava/trokovnik%20ponudbeni%20list%20i%20uputa%20za%20izradu%20ponude%2020141.pdf

Poziv za dostavu ponuda

Ur. broj: 646/14

Osijek, 5. prosinca 2014. godine

 

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponude

                    za usluge osiguranja

 

        Poštovani,

 

s danom 31. prosinca 2014. godine istječu nam police osiguranja te ćemo sklapati nove za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) naše trgovačko društvo, kao javni naručitelj,

nije obvezno provoditi postupak javne nabave za usluge osiguranja, s obzirom na procijenjenu vrijednost nižu od 200.000,00 kuna.

 

Prema odredbama internog akta Naručitelja, osiguravatelja za narednu godinu

izabrat ćemo u postupku prikupljanja ponuda od najmanje tri ponuditelja te Vas pozivamo, ukoliko ste zainteresirani,

da nam najkasnije do 15. prosinca 2014. godine, dostavite svoju ponudu prema priloženoj uputi za ponuditelje.

U obzir ćemo uzeti samo cjelovite ponude, a ne i one koje sadrže samo pojedine grupe.

Ponude treba dostaviti u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda za usluge osiguranja - ne otvaraj“

 

Otvaranje ponuda obavit će se bez nazočnosti ponuditelja, a obavijest o odabiru bit će objavljena na web stranici Naručitelja, najkasnije 17. prosinca 2014.  godine.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                 D i r e k t o r

                                                                                       Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

Prilog:

-       uputa za ponuditelje

-       ponudbeni list

-       troškovnik   

Više članaka...

Stranica 1 od 7

Početak
«
1

Tražilica

Prijava

Sajam automobila